Supermecats BonPreu visita el nostre institut

El creixement de l'empresa BonPreu requereix constantment la incorporació de professionals. Per això, van venir a fer una captació de talent al nostre institut. 

Per BonPreu la promoció interna, mitjançant la FP Dual, és una inversió avui per obtenir els professionals del futur.

L’avantatge per a l’alumnat és que cobra una remuneració com a beca formativa, o fins i tot a través d’un contracte laboral, i que es forma directament en l’empresa en un entorn real concret. D’altra banda, permet a l’empresa tenir més hores l’alumne/a per poder formar-lo segons les seves peculiaritats i provar-lo bé abans d’incorporar-lo a la seva plantilla de treballadors.

Una de les grans empreses que té conveni de pràctiques en format DUAL amb el nostre institut és el grup Bon Preu, empresa catalana originària de la comarca d’Osona, que consta de diversos formats d’establiment comercial com ara els supermercats Bon Preu, els hipermercats Esclat, les benzineres Esclat-Oil i la seva última innovació, els Iquodrive, per fer la compra des d’internet amb recollida ràpida des del cotxe.

El divendres 11 de març el Sr. Francesc Baqué, cap del Departament de Persones d’aquesta empresa, va venir a la nostra aula, tal com veiem a la foto, a explicar què és Bon Preu, a exposar què es demana al seu personal i a fer una entrevista individual de selecció d’alumnes per iniciar la formació DUAL, amb vista a incorporar-se laboralment en la plantilla de l’empresa i, fins i tot, amb la possibilitat d’ascendir professionalment dins l’empresa.

Es van seleccionar tres alumnes del CFGM Activitats comercials, que iniciaran la seva formació DUAL a Bon Preu abans de finalitzar el 1r curs i els durarà gairebé un any.

 

Joan Soler Carballeira
Professor del Departament de Comerç i màrqueting

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e