Reunió de grup per a la investigació comercial

Aprofundim en la tècnica coneguda com a "focus group" a través de la investigació de mercat d'aquest curs amb l'assistència de no-clients del Mercat Puigmercadal.


El dimarts 19 de gener, en la pràctica d'estudi de mercat que l'alumnat del CFGS Gestió de vendes i espais comercials fa dins la matèria Investigació comercial, es va poder treballar la tècnica d’investigació de mercats coneguda com a focus group o reunió de grup, en la qual diversos no-clients del mercat municipal de Puigmercadal van assistir a l'aula per aprofundir en la temàtica d'estudi i poder aconseguir una enquesta potent.

El focus group és una de les tècniques qualitatives d’investigació comercial més utilitzades en l’actualitat. La sessió va ser organitzada i executada totalment per l'alumnat que, repartint-se les tasques a fer, va poder experimentar la planificació i posada en pràctica de l’esmentada tècnica. Al llarg de la sessió, es varen generar noves hipòtesis objecte d’estudi que permetran augmentar la potència i la qualitat de l'enquesta a fer en la fase concloent, que inclou el treball de camp, la tabulació de dades, l’anàlisi estadística i la deducció de les conclusions de l’estudi.

Al llarg de la pràctica docent també s’han treballat altres tècniques d’investigació, com ara la recerca de dades secundàries, l’observació, el mystery shopping (client misteriós) i les entrevistes en profunditat a persones implicades o expertes en el mercat municipal.

Amb tot plegat, l’alumnat haurà pogut experimentar totes les fases de l’estudi de mercat que es fa, en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, per aconseguir informació sobre el no-client del Mercat de Puigmercadal, aplicant a un cas pràctic la teoria que es va treballant a classe.

Joan Soler

Professor de Comerç i màrqueting.

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e