La formació dual es consolida al cicle

En aquest curs que s’acaba han confluït una sèrie de factors que han permès la consolidació de la modalitat dual en el nostre cicle de grau mitjà, que ja s’havia iniciat el curs passat.

El gran canvi de pla d’estudis del cicle (de passar d’un a dos cursos de formació) ha estat fonamental per poder ampliar el període de pràctiques a l’empresa. 

Per això, diferents empreses s’han anat engrescant a identificar i captar el jove talent de l’aprenent de comerç a les nostres aules. 

Sense elles no seria possible i, per això, agraïm la implicació de: Supermercats BonPreu, Garoina solucions de menjar, Sobrerroca papereria i regal, TEXBAGES magatzem majorista tèxtil, Pintures i decoració Sagrada Família i Decathlon.

Cal destacar que aquest curs s’ha caracteritzat especialment per les ganes d’aprendre i la motivació de la majoria de l’alumnat. Aquest aspecte ha estat clau per oferir a les empreses un perfil d’alumnat responsable i compromès amb la filosofia d’empresa. La tasca de l’equip docent de comerç i màrqueting ha donat els seus fruits i, al tercer trimestre del primer curs de la primera promoció d’Activitats comercials (LOE), els alumnes ja han començat el període de pràctiques a les empreses. Serà una llarga aventura professional durant part de l’estiu i tot el segon curs del cicle formatiu. 

La formació comença a l’aula-taller de l’institut i acaba al centre de treball a través d’una beca o d’un contracte laboral. Tant en un cas com en l’altre, les empreses realitzen entrevistes de selecció per a escollir aquells alumnes el perfil i les expectatives dels quals més s’adapti a les necessitats de cada empresa. Els nostre alumnat realitza la formació dual com a becari, llevat de les alumnes de l’empresa manresana Sobrerroca, que ha estat la primera empresa en col•laborar amb la formació dual a través de contractes laborals. En ambdós casos l’alumnat rep una remuneració econòmica de l’empresa.

L’alumnat seleccionat per fer l’FP dual, tant d’aquest curs com de l’anterior, té una gran oportunitat d’inserció laboral. Dependrà del seu grau d’implicació i de valors i actituds com la responsabilitat, dedicació, serietat i professionalitat que mostrin; valors i actituds que treballem contínuament i constant a l’aula durant la seva formació a l’institut. Fa pocs dies que s’acaba de signar el primer contracte indefinit d’un dels alumnes que tot just ha acabat la dual.

El fet de ser el primer cicle formatiu dual dins de l’institut ha estat un gran repte per a tots nosaltres; amb esforç i dedicació ho hem aconseguit. Prova superada

Què és la formació dual?

La formació dual és la modalitat de la formació professional on l’aprenentatge de l’alumnat es fa de forma compartida entre l’Institut i l’empresa, de manera que l’alumne assoleix determinats coneixements i habilitats mitjançant el treball directe a l’empresa. Això comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits amb l’activitat productiva de l’empesa. 

Per l’alumnat representa un any sencer d'experiència laboral i amb un alt percentatge d'inserció laboral.  L’alumne/a rep una remuneració econòmica per part de l'empresa; és a dir, durant un curs, estarà cobrant (amb alta la Seguretat Social) mentre realitza el cicle formatiu.

En el cas del nostre cicle de grau mitjà d’Activitats comercials, en lloc de fer les 350 hores habituals de pràctiques a l'empresa, els alumnes que cursen la modalitat dual hi faran gairebé 1.000 hores. Això és possible perquè, durant el segon curs, aquests alumnes realitzen menys hores de classe al centre,  ja que part de la formació es realitza a l’empresa.

 

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e