ALTRES EINES I EQUIPAMENTS DE QUÈ DISPOSEM

- Centraleta telefònica amb 2 línies exteriors i 6 extensions.

- Etiquetadores manuals

diners de simulació

 - Diners de simulació.

- Eines diverses per treballar l’aparadorisme: caladora, tisores dentades, equips de retolació manual per a promocions, trepant i altres materials per treballar la pintura, el guix, el polipropilè expandit, ...