CFGM D'ACTIVITATS COMERCIALS

DURADA DEL CICLE CONVENCIONAL
2.000 hores (2 cursos acadèmics)
1.650 hores en el centre educatiu
350 hores de pràctiques en empresa1

DURADA DEL CICLE EN MODALITAT DUAL
2.310 hores (2 cursos acadèmics) 
1.340 hores en el centre educatiu
970 hores de pràctiques en empresa2

HORARI A PRIMER CURS
Horari de matins de 08:00 a 14:30 h.

 

QUÈ ESTUDIARÀS? (hores setmanals):

A primer curs:

 

hores / setmana

Dinamització del punt de venda   5
Processos de venda   6
Servei d’atenció comercial   3
Gestió de compres   3
Tècniques de magatzem   2
Venda tècnica   1
Anglès   3
Aplicacions informàtiques per al comerç   4
Formació i orientació laboral   3

 

A segon curs:

 

hores / setmana

Gestió d’un petit comerç   4
Venda tècnica   3
Comerç electrònic   3
Màrqueting en l’activitat comercial   3
Projecte d'activitats comercials   1
CICLE CONVENCIONAL
Mòdul dual al centre
Formació en centres de treball (hores TOTALS)
 
9
350 hores1
CICLE EN MODALITAT DUAL
Formació en centres de treball (hores TOTALS)
 
970 hores2