INVESTIGACIÓ COMERCIAL DEL NO-CLIENT DEL MERCAT MUNICIPAL

L’alumnat del CFGS de Gestió de vendes i espais comercials que cursa el mòdul d’Investigació comercial farà, durant aquest curs, un estudi de mercat d’acord amb l’Ajuntament de Manresa, per tal d’aconseguir informació per conèixer el perfil del no-client del mercat municipal de Puigmercadal, les seves motivacions per no comprar l’alimentació fresca al mercat i la valoració que fa d’aquest.

L’Ajuntament de Manresa, i concretament la Regidoria de Comerç, és el responsable últim d’aquest espai comercial dedicat a la venda de producte fresc, i necessita informació actualitzada per poder prendre les decisions necessàries per aconseguir augmentar la satisfacció del client, informació que pot obtenir a través d’estudis de mercat.

Per això aquesta investigació comercial és, per a l’Ajuntament de la nostra ciutat, una bona oportunitat per aconseguir informació sobre el consumidor de producte fresc que no compra en el mercat municipal sinó en altres zones o establiments.

Des del punt de vista pedagògic, amb aquest estudi de mercat es pretén que l’alumnat posi en pràctica els coneixements adquirits a classe i aprengui a fer un estudi de mercat, en un entorn real, tot treballant les competències del perfil professional del cicle formatiu.

A nivell professional, es pretén que l’Ajuntament, i per tant la ciutat, pugui disposar, a través de les conclusions de l’estudi, d’una informació actualitzada que l’ajudi a prendre les decisions estratègiques o de màrqueting més adients respecte al mercat municipal de Puigmercadal, cosa que ha de permetre augmentar tant el nombre de clients com el seu grau de satisfacció.

Aquesta pràctica docent es planteja en format de treball en equip. Per executar-la, l’alumnat anirà aplicant al llarg del curs els coneixements teòrics adquirits a l’aula, de manera que al final haurà experimentat la majoria de les tècniques aplicables en una investigació comercial.

El dimarts 13 d’octubre, el senyor David Hernández, tècnic municipal de comerç de l’Ajuntament de Manresa, va venir a la nostra aula, tal com observem a la foto adjunta, per demanar a l’alumnat l’estudi que permeti aconseguir la informació que els cal. Aquest acte es coneix tècnicament com a briefing i ve a representar el toc de sortida de la pràctica.

 

 Joan Soler

Professor de Comerç i màrqueting

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e