TREBALL DE CAMP: ENQUESTES PER A LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

Durant el curs, l’alumnat del CFGS de Gestió comercial i màrqueting, dins l’assignatura d’Investigació comercial, va posant en pràctica els coneixements treballats a classe, en un projecte real que es fa en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, que permet experimentar cadascuna de les fases d’un estudi de mercat amb la finalitat docent d’aprendre a fer una investigació comercial sencera. L’objectiu tècnic d’aquest estudi de mercat és esbrinar quin és el perfil de l’actual client de la zona comercial del centre de Manresa, quin és el seu comportament de compra i quina valoració fa dels principals elements, tant dels establiments comercials com de l’entorn urbanístic. En la fase concloent d’aquesta investigació, l’alumnat ha realitzat un treball de camp consistent a fer 449 enquestes a clients de la zona comercial del centre de Manresa, repartides en diversos dies, franges horàries i zones de la ciutat, basant-se en un mètode de mostreig que permet aconseguir una mostra representativa del conjunt de la població i amb un marge d’error acceptat perfectament en estudis de nivell professional. Finalitzada la fase de treball de camp, l’alumnat ha d’entrar a l’ordinador les dades aconseguides en les enquestes per poder-ne fer l’anàlisi estadística, redactar un informe amb les conclusions a què s’arriba i preparar una presentació pública d’aquests resultats.  

Joan Soler Carballeira

Professor de Comerç i màrqueting

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e