INVESTIGACIÓ COMERCIAL D’ACORD AMB L’AJUNTAMENT

Durant aquest curs, i en el crèdit Investigació comercial del CFGS de Gestió comercial i màrqueting, l’alumnat farà un estudi de mercat en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, per tal d’aconseguir informació sobre el perfil del client i les seves motivacions de compra a la zona comercial del centre de la ciutat. La investigació se centrarà en la zona comercial promocionada a través de Manresa Centre Actiu, que és on hi ha la major densitat del comerç més avançat, així com els operadors i les ensenyes comercials més importants.Aquesta zona pot ser considerada com a comerç d’atracció, ja que atreu no solament el client que resideix a la zona i a altres barris de la ciutat, sinó també a altres poblacions de la Catalunya Central. L’Ajuntament de Manresa, i concretament la Regidoria responsable de comerç, té com a missió fonamental la promoció de l’atractivitat comercial de la ciutat. Per aconseguir-ho ha de prendre sovint moltes decisions, i per això li calen dades i informacions que pot obtenir encarregant estudis de mercat.

La crisi econòmica ha provocat que en els últims anys no s’hagin pogut fer gaires estudis i, d’altra banda, ha fet canviar molt tant l’oferta comercial de la ciutat com el comportament del client. Per tant, se suposa que també haurà canviat l’atractivitat comercial de Manresa. Per això, aquest estudi de mercat representa, per a la ciutat, una bona oportunitat d’aconseguir informació actualitzada sobre el client de la seva principal zona comercial. En l’àmbit pedagògic, amb aquesta investigació comercial es pretén: En primer lloc que l’alumnat assoleixi els objectius del crèdit a través de l’experimentació en una situació real, tot treballant les competències del perfil professional del cicle formatiu de Gestió comercial i màrqueting (treball en equip, responsabilitat en el treball, organització del treball, iniciativa, autonomia, etc.). En segon lloc que l’alumnat aprengui a fer un estudi de mercat posant en pràctica els coneixements teòrics adquirits a l’aula. I en l’àmbit professional el que s’intenta és que l’Ajuntament, i per tant la ciutat, pugui disposar, a través de les conclusions de l’estudi, d’una informació actualitzada que li permeti prendre les decisions estratègiques o de màrqueting més adients. La pràctica es planteja a l’alumnat en format de treball en equip i, per executar-la, ha d’anar aplicant, al llarg del curs, els coneixements teòrics treballats a l’aula, de manera que al final haurà experimentat la majoria de les tècniques aplicables en una investigació comercial. L’inici de la pràctica va ser el dilluns 13 d’octubre, amb el que tècnicament es coneix com a briefing, quan la regidora de Promoció econòmica, Sra. Sílvia Gratacós, i el tècnic municipal de Comerç, Sr. David Hernández, van venir a la nostra aula, tal com veiem a la foto adjunta, per demanar a l’alumnat l’estudi que permeti aconseguir la informació que els cal.

 

Joan Soler Carballeira

Professor de Comerç i màrqueting

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e