Tercera edició del projecte conjunt d'aparadorisme

Autors; Pilar Marmi – Àngels Masats  

Durant el mes de març i per tercer curs consecutiu, vam organitzar un projecte conjunt d’aparadorisme, activitat transversal dels CFGM de Comerç i d’Estètica personal decorativa. Per als alumnes d’aquests cicles aquesta activitat ensenya a col·laborar amb professionals d’altres sectors, treballar la dinàmica de grup, resoldre problemes de funcionament d’un equip de treball i estimular la creativitat. Els alumnes de Comerç cedeixen les instal·lacions i les alumnes de segon d’Estètica porten els productes. Es formen grups mixtos entre els i les alumnes d’aquests dos cicles i creen un aparador. Deixen fluir els coneixements i les idees, que a l’hora de posar-los en comú donen uns resultats molt interessants i sorprenents. Si l’objectiu dels cicles és formar els futurs professionals, creiem que amb activitats com aquesta apropem l’alumnat a la realitat de l’empresa. Treballen la innovació, la motivació, la iniciativa i el treball en equip. Cal, doncs, felicitar l’alumnat que va participar en aquesta activitat per la seva disposició i la feina ben feta!