Estudi de mercat del cicle de Grau Superior

Acord amb l’Ajuntament de Manresa per tal de realitzar un estudi de mercat amb l’objectiu d’actualitzar les dades sobre els hàbits de compra dels habitants de la nostra ciutat.

 

El Departament de Comerç i màrqueting d’aquest institut s’ha posat d’acord amb l’Ajuntament de Manresa per tal que l’alumnat del CFGS de Gestió de vendes i espais comercials que cursa l’assignatura Investigació comercial faci, com a projecte central de la matèria del curs, un estudi de mercat amb l’objectiu d’actualitzar les dades sobre els hàbits de compra dels habitants de la nostra ciutat.

La pràctica docent està plantejada a l’alumnat en format de treball en equip com si fos una consultoria de màrqueting.

Des del punt de vista pedagògic, es pretén que l’alumnat posi en pràctica els coneixements que va adquirint a l’aula, experimenti la majoria de les tècniques aplicables en una investigació comercial i aprengui a fer un estudi de mercat en un entorn real, tot treballant les competències pròpies del perfil professional del cicle formatiu.

L’últim estudi sobre aquest tema de què disposa l’Ajuntament data de l’any 2003. Des de llavors hem viscut una crisi molt profunda, amb molts tancaments d’empreses, canvis en la renda familiar disponible, canvis demogràfics importants com ara la immigració, el desenvolupament d’internet que comporta la compra on-line, l’aparició de nous formats comercials com ara els outlets i fenòmens de tipus social, econòmic, tecnològic, entre d’altres, que han fet canviar molt els hàbits de compra de la gent.

Per això a l’Ajuntament de Manresa, i concretament a la Regidoria de Comerç, els interessa molt de poder disposar de dades actualitzades que els ajudin a prendre les decisions estratègiques més adients per aconseguir adaptar l’oferta comercial de la ciutat a la demanda.

El dimarts 18 d’octubre el Sr. David Hernández, tècnic municipal de Comerç de l’Ajuntament de Manresa, que veiem a la foto adjunta, va venir a la nostra aula a plantejar l’estudi conegut tècnicament com a briefing, a partir del qual l’alumnat haurà d’anar desenvolupant tota la investigació.

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e