FCT Formació en Centres de Treball

Una part de la formació del cicle formatiu es desenvolupa en una empresa, en les anomenades pràctiques. És el mòdul M15 – Formació en centre de treball (FCT), necessari per aprovar el Cicle Formatiu.

El centre proporciona a cada alumne una empresa on realitzar les practiques a partir del mes d’octubre del segon curs, sempre que l’alumne compleixi amb els requisits d’actitud i coneixements establerts. És la oportunitat de posar en pràctica els coneixements ja adquirits en un entorn real.

Les practiques tenen una durada de 350 hores i es realitzen en horari de tarda (alumnes de GM) o bé de matí (alumnes de GS). Això equival a unes 20 hores setmanals durant 4 mesos.

Aquestes practiques poden ser retribuïdes amb una beca o, en el cas del CFGM d’Activitats Comercials, es poden realitzar en format Dual. En moltes ocasions és una porta d’accés a un contracte de treball, ja sigui a la mateixa empresa o bé en d’altres empreses que col.laboren amb el nostre centre.

pràctiques a Iglesias Moda (Manresa)

A la foto: Després de fer la FCT a IGLESIAS MODA_DSTIL la Paula ha estat contractada pel seu bon rendiment.

 

pràctiques a l'empresa

Consulta la normativa de la FCT